نسخه چاپی | ارسال به دوستان

هزاران تن از مردم شیراز در مخالفت با برگزاری جشن هنر در شیراز دست به تظاهرات و زد وخورد با مأموران پرداختند و عده ای از مردم شیراز کشته شدند.

هزاران تن از مردم شیراز در مخالفت با برگزاری جشن هنر در شیراز دست به تظاهرات و زد وخورد با مأموران پرداختند و عده ای از مردم شیراز کشته شدند.