نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی ضمن شرکت در انتخابات و دادن رأی فرمودند: «مبارک آن روزی است که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشود و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل کند...».

امام خمینی ضمن شرکت در انتخابات و دادن رأی فرمودند: «مبارک آن روزی است که ایران از سلطه اجانب مستخلص بشود و مجلس شورای اسلامی به وظایف خطیر خود عمل کند...».