نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام در پیامی خطاب به علما و ملت ایران از احساسات آنها در مورد شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند و به بیان وظیفه عمومی در قبال رژیم شاه پرداختند.

امام در پیامی خطاب به علما و ملت ایران از احساسات آنها در مورد شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند و به بیان وظیفه عمومی در قبال رژیم شاه پرداختند.