نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پیامی خطاب به تیمسار فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی از تلاش رزمندگان در آزادسازی شهر نوسود و ارتفاعات آن تشکر و تقدیر کردند. امام خمینی از نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و مردم و دادگاه‏های انقلاب خواستند قاطعانه با توطئه گروهک‏های ضدانقلاب مقابله کنند.

در پیامی خطاب به تیمسار فلاحی جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی از تلاش رزمندگان در آزادسازی شهر نوسود و ارتفاعات آن تشکر و تقدیر کردند. امام خمینی از نیروهای مسلح نظامی و انتظامی و مردم و دادگاه‏های انقلاب خواستند قاطعانه با توطئه گروهک‏های ضدانقلاب مقابله کنند.