نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای سراج الدین موسوی فرمانده کل کمیته انقلاب اسلامی، اعضای کمیته‏های انقلاب اسلامی پرسنل سپاه و ارتش به محضر امام خمینی رسیدند. امام با توجه به شایعات رسانه‏های غربی و ضدانقلاب در مورد سلامتی رهبر انقلاب فرمودند: «... هر روز شهرت می‏دهند... فلانی در بستر مرگ است... خوب باشد... مرگ برای همه هست برای ما هم هست. شادی کنند برای این... چه ما باشیم چه اشخاص باشند چه نباشند (جمهوری اسلامی باقی است)». امام ادامه جنگ را تکلیف دانسته و فرمودند: «... قضیه جنگ امروز برای همه ما اهمیتش بیشتر از فروع دین است... جنگی است که اسلام دارد می‏کند در مقابل کفر... این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می‏کنند. من باشم ادا می‏کنند. نباشم هم ادا می‏کنند».

* امام خمینی به آقای عباسعلی روحانی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.

* آقای سراج الدین موسوی فرمانده کل کمیته انقلاب اسلامی، اعضای کمیته‏های انقلاب اسلامی پرسنل سپاه و ارتش به محضر امام خمینی رسیدند. امام با توجه به شایعات رسانه‏های غربی و ضدانقلاب در مورد سلامتی رهبر انقلاب فرمودند: «... هر روز شهرت می‏دهند... فلانی در بستر مرگ است... خوب باشد... مرگ برای همه هست برای ما هم هست. شادی کنند برای این... چه ما باشیم چه اشخاص باشند چه نباشند (جمهوری اسلامی باقی است)». امام ادامه جنگ را تکلیف دانسته و فرمودند: «... قضیه جنگ امروز برای همه ما اهمیتش بیشتر از فروع دین است... جنگی است که اسلام دارد می‏کند در مقابل کفر... این جنگ یک تکلیف شرعی است که مردم ادا می‏کنند. من باشم ادا می‏کنند. نباشم هم ادا می‏کنند».
* امام خمینی به آقای عباسعلی روحانی اجازه تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.