نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* با توجه به مسافرت آقای طاهری نماینده امام در سپاه پاسداران امام خمینی آقای فضل‏الله محلاتی نمایندة دیگرشان در سپاه را مأمور کردند که مسئولیت‏های ایشان را نیز در سپاه بر عهده بگیرند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً این عید سعید را به وی تبریک گفتند.

* اعضای کمیسیون بازرگانی و توزیع و رسیدگی به سؤالات و نهادهای وابسته به نخست وزیری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی با ذکر تجربیات تاریخی ایران در مورد جوسازی و ترور شخصیت‏های برجسته‏ای چون شیخ فضل‏الله نوری و آیت‏الله کاشانی فرمودند: «می خواهم هشداری به آقایان بدهم... انسان می‏بیند که مشغول جوسازی هستند... [ابرقدرت ها] می‏بینید که اگر مهلت به این کشور [ایران] بدهند ممکن است منافع آنها را در تمام دنیا به خطر بیندازد... از اول نمی‏توانند بروند سراغ روحانیون... حالا برای دولت جوسازی می‏کنند...». امام با توجه به مشکلات پیش روی دولت از همگان خواستند تا کمک کنند امور دولت پیش برود؛ امام هشدار دادند: «الآن ادارات صددرصد مورد مطلوب نیست... اما ما اساس را باید حفظش کنیم این دفعه اگر اینها تسلط پیداکنند بر ما هیچی نمی‏گذارند... اسلام اگر اینجا سیلی بخورد بدانید که دیگر تا آخر سرش بلند نمی‏شود...». اما

* با توجه به مسافرت آقای طاهری نماینده امام در سپاه پاسداران امام خمینی آقای فضل‏الله محلاتی نمایندة دیگرشان در سپاه را مأمور کردند که مسئولیت‏های ایشان را نیز در سپاه بر عهده بگیرند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت میلاد پیامبر اکرم امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و متقابلاً این عید سعید را به وی تبریک گفتند.
* اعضای کمیسیون بازرگانی و توزیع و رسیدگی به سؤالات و نهادهای وابسته به نخست وزیری به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی با ذکر تجربیات تاریخی ایران در مورد جوسازی و ترور شخصیت‏های برجسته‏ای چون شیخ فضل‏الله نوری و آیت‏الله کاشانی فرمودند: «می خواهم هشداری به آقایان بدهم... انسان می‏بیند که مشغول جوسازی هستند... [ابرقدرت ها] می‏بینید که اگر مهلت به این کشور [ایران] بدهند ممکن است منافع آنها را در تمام دنیا به خطر بیندازد... از اول نمی‏توانند بروند سراغ روحانیون... حالا برای دولت جوسازی می‏کنند...». امام با توجه به مشکلات پیش روی دولت از همگان خواستند تا کمک کنند امور دولت پیش برود؛ امام هشدار دادند: «الآن ادارات صددرصد مورد مطلوب نیست... اما ما اساس را باید حفظش کنیم این دفعه اگر اینها تسلط پیداکنند بر ما هیچی نمی‏گذارند... اسلام اگر اینجا سیلی بخورد بدانید که دیگر تا آخر سرش بلند نمی‏شود...». امام در بخش دیگری از سخنانشان خطاب به افراد ناآگاهی که تحت تأثیر القائات دشمنان قرار می‏گیرند فرمودند: «آقا می‏نویسد مالیات نباید داد... بی اطلاعی چقدر... روزی چند صد میلیون خرج جنگ را با سهم امام می‏شود درستش کرد؟ می‏توانیم مردم را همه را بنشانیم اینجا و به زور سهم امام بگیریم؟... امروز که فساد زیاد است، حمل به صحت صحیح نیست که هر که آمد خیال کنیم راست می‏گوید...». امام با ذکر خاطرة دیدار نمایندة سازمان منافقین با ایشان در نجف به مدت بیست و چند روز با وجود داشتن سفارش نامه از آقای طالقانی و یکی دیگر از علما فرمودند: «... من هیچ جوابش را ندادم. فقط گفت ما می‏خواهیم قیام مسلحانه بکنیم نمی‏توانید خودتان را به کشتن ندهید... اینها از آن وقت نقشه می‏کشیدند...».
* امام خمینی به آقای سیدحسینی اجازة تصدی امور حسبیه و اخذ وجوه شرعیه دادند.