نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دولت علم لایحه مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی را به مجلس سنا تقدیم کرد.

دولت علم لایحه مصونیت قضایی نظامیان آمریکایی را به مجلس سنا تقدیم کرد.