نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باقی ماندن شاه در دست ملت ایران است. ما هرگز در امور سیاسی داخلی ایران دخالت نمی‏کنیم.

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد باقی ماندن شاه در دست ملت ایران است. ما هرگز در امور سیاسی داخلی ایران دخالت نمی‏کنیم.