نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت تداوم جنگ سوم اعراب و اسرائیل امام خمینی از دولت ها و ملت های اسلامی و عربی خواستند تا با اتحاد و یکپارچگی به نبرد با صهیونیسم بپردازند.

به مناسبت تداوم جنگ سوم اعراب و اسرائیل امام خمینی از دولت ها و ملت های اسلامی و عربی خواستند تا با اتحاد و یکپارچگی به نبرد با صهیونیسم بپردازند.