نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام در نامه ای به آقای سید مهدی طباطبایی از خانواده شهید سید محمدرضا سعیدی تفقد کردند.

امام در نامه ای به آقای سید مهدی طباطبایی از خانواده شهید سید محمدرضا سعیدی تفقد کردند.