نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مهدی کروبی نمایندة امام و سرپرست بنیاد شهید، اعضای انجمن اسلامی اولیا و مربیان و خانواده‏های شهدای استان مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری و زرند و کوهبنان کرمان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در ابتدا از فداکاری‏های خانواده‏های معظم شهدا تشکر کردند؛ امام با حمله به سازمان‏های بین المللی مدعی حقوق بشر فرمودند: «... عفو بین المللی که می‏خواهند و تقاضا کرده‏اند که بیایند در ایران اعدام‏ها را ببینند و می‏خواهند بیایند و به نفع ابرقدرت‏ها نظر بدهند، اینها از ایران اطلاعی دارند؟... همین دیروز در شیراز یک اتوبوس را اشرار، همین اشراری که بعضی شان گرفتار شده‏اند... .آتش زدند و دو کودک را شهید و سی نفر چهل نفر را مجروح کردند... چطور در این شرارت‏ها یک کلمه آنها اظهاری نمی‏کنند؟ چه شد که سازمان حقوق بشر ایرانی‏ها را بشر نمی‏داند...». امام در بخش دیگری فرمودند: «... بدانید که همة... وابستگان به قدرت‏های شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمان‏ها دست به دست هم داده‏اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند...». امام در پایان سخنان خود ملت‏های مصر و عراق را به قیام علیه دولت‏های ظالم و ستمگر فراخواندند.

مهدی کروبی نمایندة امام و سرپرست بنیاد شهید، اعضای انجمن اسلامی اولیا و مربیان و خانواده‏های شهدای استان مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری و زرند و کوهبنان کرمان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام در ابتدا از فداکاری‏های خانواده‏های معظم شهدا تشکر کردند؛ امام با حمله به سازمان‏های بین المللی مدعی حقوق بشر فرمودند: «... عفو بین المللی که می‏خواهند و تقاضا کرده‏اند که بیایند در ایران اعدام‏ها را ببینند و می‏خواهند بیایند و به نفع ابرقدرت‏ها نظر بدهند، اینها از ایران اطلاعی دارند؟... همین دیروز در شیراز یک اتوبوس را اشرار، همین اشراری که بعضی شان گرفتار شده‏اند... .آتش زدند و دو کودک را شهید و سی نفر چهل نفر را مجروح کردند... چطور در این شرارت‏ها یک کلمه آنها اظهاری نمی‏کنند؟ چه شد که سازمان حقوق بشر ایرانی‏ها را بشر نمی‏داند...». امام در بخش دیگری فرمودند: «... بدانید که همة... وابستگان به قدرت‏های شیطانی مثل سازمان عفو بین المللی و دیگر سازمان‏ها دست به دست هم داده‏اند که این جمهوری اسلامی را در اینجا خفه کنند...». امام در پایان سخنان خود ملت‏های مصر و عراق را به قیام علیه دولت‏های ظالم و ستمگر فراخواندند.