نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* بدنبال نگرانی مردم ایران درباره وضعیت جسمانی امام خمینی، حضرت امام در پیامی رادیو ـ تلویزیونی از محل بیمارستان قلب، خطاب به ملت ایران فرمودند: «... از اینکه کلمه ای گفته بودم که موجب نگرانی بعضی دوستان شده بود، لازم دیدم که به عرض آقایان برسانم که حال من بحمدالله رو به بهبودی است و از دکترها تشکر می‏کنم». امام در ادامه پیام خود با توجه به جاری شدن سیل در جنوب کشور از مردم، ارتش و سایر نهادها خواستند به یاری سیل زدگان بشتابند. همچنین امام مردم را به حضور آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراخواندند.

* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... امیدواریم که صلح جهانی بر پایه استقلال ملت ها و عدم مداخله در امور یکدیگر و رعایت اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضی به کشورهای دنیای سوم و اسلامی و بخصوص در این منطقه برخلاف موازین است...».

* بدنبال نگرانی مردم ایران درباره وضعیت جسمانی امام خمینی، حضرت امام در پیامی رادیو ـ تلویزیونی از محل بیمارستان قلب، خطاب به ملت ایران فرمودند: «... از اینکه کلمه ای گفته بودم که موجب نگرانی بعضی دوستان شده بود، لازم دیدم که به عرض آقایان برسانم که حال من بحمدالله رو به بهبودی است و از دکترها تشکر می‏کنم». امام در ادامه پیام خود با توجه به جاری شدن سیل در جنوب کشور از مردم، ارتش و سایر نهادها خواستند به یاری سیل زدگان بشتابند. همچنین امام مردم را به حضور آگاهانه در انتخابات مجلس شورای اسلامی فراخواندند.
* در پاسخ به پیام تبریک لئونید برژنف، صدر هیأت رئیسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی به محضر امام خمینی به مناسبت اولین سالگرد انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکر آمیزی برای وی ارسال کردند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... امیدواریم که صلح جهانی بر پایه استقلال ملت ها و عدم مداخله در امور یکدیگر و رعایت اصل حفظ تمامیت ارضی کشورهای منطقه بنا گردد و هرگونه تعرضی به کشورهای دنیای سوم و اسلامی و بخصوص در این منطقه برخلاف موازین است...».