نسخه چاپی | ارسال به دوستان

دو نفر به اتهام ترور سرتیپ طاهری اعدام شدند.

دو نفر به اتهام ترور سرتیپ طاهری اعدام شدند.