نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* به مناسبت عید سعید غدیر طی حکمی خطاب به دادستان کل انقلاب اسلامی، امام خمینی محکومین کمتر از دو سال حبس دادگاه‏های انقلاب را مورد عفو قرار دادند.

* در سالروز عید سعید غدیر اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی و جمعیت شیر و خورشید [سابق] خرم آباد با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره فضائل امیر المؤمنین علی (ع) برای حاضران سخنرانی کردند. امام در ادامه سخنانشان به دفاع از اصل ولایت فقیه پرداختند و فرمودند: «اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏شود. آنکه جلو می‏گیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری کند... آن فقیه است». امام با توجه به نزدیک بودن زمان رفراندوم قانون اساسی از همه مردم خواستند در رفراندوم قانون اساسی شرکت کند.

* به مناسبت عید سعید غدیر طی حکمی خطاب به دادستان کل انقلاب اسلامی، امام خمینی محکومین کمتر از دو سال حبس دادگاه‏های انقلاب را مورد عفو قرار دادند.
* در سالروز عید سعید غدیر اعضای انجمن تبلیغات فرهنگ اسلامی و جمعیت شیر و خورشید [سابق] خرم آباد با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره فضائل امیر المؤمنین علی (ع) برای حاضران سخنرانی کردند. امام در ادامه سخنانشان به دفاع از اصل ولایت فقیه پرداختند و فرمودند: «اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‏شود. آنکه جلو می‏گیرد از این که رئیس جمهور دیکتاتوری کند... آن فقیه است». امام با توجه به نزدیک بودن زمان رفراندوم قانون اساسی از همه مردم خواستند در رفراندوم قانون اساسی شرکت کند.