نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در آستانة سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام خمینی ضمن تجلیل از نقش مردم در حفظ دستاوردهای انقلاب فرمودند: «... آمریکا و سرسپردگانش باید به خودآیند و از توطئه‏ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنها نیست؛ و امید آن است که دولت‏های پیرو آمریکا که خزائن گرانمایه و سرمایة ملت‏ها را با روی گشاده در پای آمریکا نثار می‏کنند و در راه تقرب به آنان چپاولگر با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی برمی خیزند، از خواب گران بیدار شده و با ملت‏های خود هم صدا شوند..این دولت‏های وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال بی‏اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسراییل نمی‏گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال «وتو» و تهدید سازمان‏ها بی‏اعتنایی خود را به آنان ثابت نمودند؟».

* در پاسخ به پیام تبریک حبیب شطی دبیرکل کنفرانس اسلامی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که دست متجاوزین اشغالگر همچون اسراییل غاصب و صدام متجاوز و خائن از کشورهای اسلامی کوتاه شود.

* در پاسخ به پیام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسا

* در آستانة سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیامی خطاب به ملت ایران فرستادند؛ امام خمینی ضمن تجلیل از نقش مردم در حفظ دستاوردهای انقلاب فرمودند: «... آمریکا و سرسپردگانش باید به خودآیند و از توطئه‏ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنها نیست؛ و امید آن است که دولت‏های پیرو آمریکا که خزائن گرانمایه و سرمایة ملت‏ها را با روی گشاده در پای آمریکا نثار می‏کنند و در راه تقرب به آنان چپاولگر با اسلام و جمهوری اسلامی به جنگ تسلیحاتی و تبلیغاتی برمی خیزند، از خواب گران بیدار شده و با ملت‏های خود هم صدا شوند..این دولت‏های وابسته مگر ندیدند که کاخ سفید با کمال بی‏اعتنایی اعلام کرد که به خاطر آنان و نفت آنان از منافع اسراییل نمی‏گذرد؟ و مگر متوجه نشدند که آمریکا با اعمال «وتو» و تهدید سازمان‏ها بی‏اعتنایی خود را به آنان ثابت نمودند؟».
* در پاسخ به پیام تبریک حبیب شطی دبیرکل کنفرانس اسلامی به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که دست متجاوزین اشغالگر همچون اسراییل غاصب و صدام متجاوز و خائن از کشورهای اسلامی کوتاه شود.
* در پاسخ به پیام تبریک احمد سکوتوره رئیس جمهور گینه به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی پیام تشکرآمیزی برای وی ارسال کردند و اظهار امیدواری کردند که ملت‏های اسلامی تحت رهبری‏های رهبران مسلمان و دلسوز خود دست... اسراییل غاصب و صدام مزدور و متجاوز را از کشورهای اسلامی کوتاه نمایند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای یه چین ارینگ رئیس کمیته کنگره ملی چین به محضر امام خمینی به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و از خدای تعالی پیروزی مستضعفین بر مستکبرین را مسئلت داشتند.
* در پاسخ به پیام خانم ایندیرا گاندی نخست وزیر هندوستان به محضرامام خمینی به مناسبت سومین سالگرد انقلاب اسلامی امام خمینی با ارسال پیامی از وی تشکر کردند و از خدای تعالی پیروزی ملل مستضعف جهان را بر مستکبران مسئلت داشتند.
* آقای مهدی کروبی نماینده امام و سرپرست بنیاد شهید، عبدالمجید معادیخواه وزیر ارشاد، خانواده‏های شهدای لبنان، میهمانان خارجی شرکت کننده در جشن‏های 22 بهمن حافظان و قاریان قرآن مجید با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به مهجور و مظلوم بودن قرآن و اسلام و با استاء به قرآن مجید بر لزوم اتحاد و هم بستگی ملل اسلامی در برابر آمریکا و اسراییل تأکید کردند و فرمودند: «... من از اینجا فریاد می‏زنم یا للمسلمین!‏ای مسلمانهای جهان!‏ای دولت‏های مدعی اسلام!‏ای ملت‏های مسلمان جهان به داد اسلام برسید...» امام با اشاره به مشکلاتی که جهان اسلام در افغانستان، فلسطین، لبنان و عراق بدان دچار آمده است فرمودند: «... چرا باید دستگاه‏های تبلیغات مسلمین برضد یک دسته از مسلمین که می‏خواهند خودشان را نجات بدهند از سلطه‏های خارجی و از دزدهای بین المللی، این تبلیغات به ضد همین طایفه هستند؟». امام خمینی با اشاره به تجاوز رژیم عراق به ایران و در عین حال ادعای صلح‏طلبی صدام از میهمانان خارجی می‏خواستند در کشور خود برای دیگران روشن کنند که «... به آنها بفهمانید که ایران صلح‏طلب است. ایران الآن هم می‏گوید که صدام برود بیرون از اینجا و یک دستگاه بین المللی بیاید و رسیدگی کند به جرم او و به جنایات او...».
* بنا به تقاضای رئیس دیوان عالی کشور امام خمینی با آزادی عده‏ای از زندانیان به مناسبت 22 بهمن موافقت کردند.