نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور در نامه‏ای به محضر امام خمینی از ارتباطات و راهنمائی‏های حضرت امام درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی تشکر کردند. آقای خامنه‏ای در بخشی از نامه خود به محضر امام معروض داشتند: «موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم».

* در پاسخ به این نامه امام طی نامه‏ای خطاب به آقای خامنه‏ای فرمودند: «... جنابعالی را یکی از بازوهای توانایی جمهوری اسلامی می‏دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‏کنید می‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‏دهید».

* آقای سیدعلی خامنه‏ای رئیس جمهور در نامه‏ای به محضر امام خمینی از ارتباطات و راهنمائی‏های حضرت امام درباره حدود اختیارات حکومت اسلامی تشکر کردند. آقای خامنه‏ای در بخشی از نامه خود به محضر امام معروض داشتند: «موارد و احکام مرقوم در نامه حضرتعالی جزو مسلمات است و بنده همه آنها را قبول دارم».
* در پاسخ به این نامه امام طی نامه‏ای خطاب به آقای خامنه‏ای فرمودند: «... جنابعالی را یکی از بازوهای توانایی جمهوری اسلامی می‏دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبداری می‏کنید می‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید، روشنی می‏دهید».