نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی بالاگرفتن توطئه گروهک ها و کارشکنی های آنان امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران خواستار برگزاری راهپیمایی شدند. امام در پیام خود فرمودند: «... . برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی های مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است روز سه شنبه 26 تیرماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند، تا حساب گروه هایی که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی... ملی، عرضه جنود حق و حزب الله است در تقابل جنود شیطانی».

* با صدور فرمانی خطاب به دادستان دادگاه های انقلاب اسلامی امام خمینی به مناسبت نیمه شعبان کلیه متهمین رژیم را مورد عفو قرار دادند. امام این عده را از شمول عفو استثنا کردند:

1ـ کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده اند.

2ـ آنهایی که دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده اند.

3ـ افرادی که زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده اند.

4ـ اشخاصی که به نحوی از انحا از بیت المال سوءاستفاده نموده اند.

* با صدور حکمی امام خمینی آقای شیخ هادی روحانی را برای اصلاح و رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی منطقه بابل منصوب فرمودند.

* هیأت خطبا و مردم عرب زبان خوزستان با امام خمینی دیدار کردند؛ ام

* در پی بالاگرفتن توطئه گروهک ها و کارشکنی های آنان امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران خواستار برگزاری راهپیمایی شدند. امام در پیام خود فرمودند: «... . برای اثبات وحدت ملی و ابطال باطل و احقاق حق و خاتمه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی های مخالفین با اسلام و نهضت مقدس اسلامی، مقتضی است روز سه شنبه 26 تیرماه 58 عموم اقشاری که به اسلام و قرآن مجید و جمهوری اسلامی و استقلال کشور علاقه دارند در راهپیمایی شرکت کنند، تا حساب گروه هایی که برخلاف مسیر انقلاب اسلامی هستند روشن شود. در حقیقت این مانور اسلامی... ملی، عرضه جنود حق و حزب الله است در تقابل جنود شیطانی».
* با صدور فرمانی خطاب به دادستان دادگاه های انقلاب اسلامی امام خمینی به مناسبت نیمه شعبان کلیه متهمین رژیم را مورد عفو قرار دادند. امام این عده را از شمول عفو استثنا کردند:
1ـ کسانی که شخصاً مبادرت به قتل شخص یا اشخاصی نموده اند.
2ـ آنهایی که دستور قتل شخص یا اشخاصی را صادر کرده اند.
3ـ افرادی که زندانیان را شکنجه داده و یا دستور آن را داده اند.
4ـ اشخاصی که به نحوی از انحا از بیت المال سوءاستفاده نموده اند.
* با صدور حکمی امام خمینی آقای شیخ هادی روحانی را برای اصلاح و رسیدگی به امور مذهبی و اجتماعی منطقه بابل منصوب فرمودند.
* هیأت خطبا و مردم عرب زبان خوزستان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی با اشاره به اغتشاشات ایجاد شده از سوی گروه های چپ و ضدانقلاب فرمودند: «این شلوغی هایی که الآن در کردستان هست، در خوزستان هست و این اختلافاتی که در همه جای مملکت هست... معلوم نیست که من باب اتفاق همین طور شده باشد این یک نقشه ای است از آنها که می خواهند قانون اساسی اسلامی نباشد...». امام همه طوایف ایران را از کرد و فارس و ترک و عرب به وحدت کلمه دعوت کردند و با اشاره به مسئله قانون اساسی فرمودند: «... دقت کنید که... قانون اساسی درست از کار درآید و اسلامی باشد...». امام سفارش کردند که مردم اشخاص معتقد و متعهد به اسلام را برای بررسی قانون اساسی انتخاب کنند.
* نمایندگان هنرجویان و دانش آموزان مدارس کرمان با امام خمینی دیدار کردند؛ امام فرمودند: «پیام من به مردم کرمان این است که در مورد قانون اساسی مطالعه کنند و نظر بدهند و نمایندگان مجلس خبرگان را [از] کسانی انتخاب کنند که از بین علمای محل باشند... که بتوانند قانون اساسی اسلام پسند را تهیه کنند».
* رئیس و اعضای اتحادیه فدراسیون اسلامی اعلای استرالیا با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن تشکر از آنان فرمودند: «... من امیدوارم این نهضت اسلامی ایران الگویی باشد برای ملت های مستضعف...».