نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تسلیت آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقای علی قدوسی، امام با ارسال نامه‏ای از ایشان تشکر کردند.

* ائمه جماعات خراسان، روحانیون شهرری و روحانیون کاروان‏های حج بیت‏الله الحرام با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی جدایی روحانیت از سیاست را از برنامه‏های استعمارگران خواندند و با اشاره به قدرت روحانیت و خوف دشمنان اسلام از روحانیت و بیداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی از جمله مصر فرمودند: «..حالا چون علمای مصر یک قدری توجه به مسائل دارند، می‏خواهند در امور دخالت کنند اول [سادات] وحشت کرده از اینکه مبادا اینها دخالت کنند و حکومت او را متزلزل کنند... اگر آمریکا خاطرجمع باشد که آقایان دیگر بنا ندارند در سیاست دخالت کنند، دستش را از روی این ملت و از این شیطنت‏ها بر می‏دارد،...». امام در پایان سخنانشان بر لزوم تقویت حوزه‏های علمیه و فقاهت و تحصیل جدی طلاب در حوزات علمیه تأکید کردند.

* در پاسخ به پیام تسلیت آیت‏الله مرعشی نجفی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقای علی قدوسی، امام با ارسال نامه‏ای از ایشان تشکر کردند.
* ائمه جماعات خراسان، روحانیون شهرری و روحانیون کاروان‏های حج بیت‏الله الحرام با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی جدایی روحانیت از سیاست را از برنامه‏های استعمارگران خواندند و با اشاره به قدرت روحانیت و خوف دشمنان اسلام از روحانیت و بیداری اسلامی در سایر کشورهای اسلامی از جمله مصر فرمودند: «..حالا چون علمای مصر یک قدری توجه به مسائل دارند، می‏خواهند در امور دخالت کنند اول [سادات] وحشت کرده از اینکه مبادا اینها دخالت کنند و حکومت او را متزلزل کنند... اگر آمریکا خاطرجمع باشد که آقایان دیگر بنا ندارند در سیاست دخالت کنند، دستش را از روی این ملت و از این شیطنت‏ها بر می‏دارد،...». امام در پایان سخنانشان بر لزوم تقویت حوزه‏های علمیه و فقاهت و تحصیل جدی طلاب در حوزات علمیه تأکید کردند.