نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی از ملت ایران خواستند در انتخابات شرکت کنند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... تمام قشرهای مملکت مسئولند... اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند... مؤمنین آمده بودند... روشنفکرهای متعهد آمده بودند... قبضه کرده بودند مجلس را... ما مملکتمان خراب نمی‏شد...».

امام خمینی در پیام رادیو ـ تلویزیونی از ملت ایران خواستند در انتخابات شرکت کنند. امام در بخشی از پیام خود فرمودند: «... تمام قشرهای مملکت مسئولند... اگر در صدر مشروطه علما آمده بودند... مؤمنین آمده بودند... روشنفکرهای متعهد آمده بودند... قبضه کرده بودند مجلس را... ما مملکتمان خراب نمی‏شد...».