نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی، وزیر و قائم مقام و معاونان و مدیران کل وزارت کشاورزی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و با توجه به تبلیغات سوئی که در غرب علیه انقلاب و اسلام در جریان است، مبارزة تبلیغاتی با دشمن را امری لازم دانستند.

اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی، وزیر و قائم مقام و معاونان و مدیران کل وزارت کشاورزی با امام خمینی دیدار کردند؛ امام ضمن اشاره به اهمیت تبلیغات و با توجه به تبلیغات سوئی که در غرب علیه انقلاب و اسلام در جریان است، مبارزة تبلیغاتی با دشمن را امری لازم دانستند.