نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی با اشاره به فرار مقامات رژیم به خارج از کشور گفت یک عده ترسو تا یک خرده سروصدا شنیدند دارند خانه هایشان را تندتند می فروشند و از این مملکت فرار می کنند.

شاه در یک مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی با اشاره به فرار مقامات رژیم به خارج از کشور گفت یک عده ترسو تا یک خرده سروصدا شنیدند دارند خانه هایشان را تندتند می فروشند و از این مملکت فرار می کنند.