نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به آقای عباسعلی عمید زنجانی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای به آقای عباسعلی عمید زنجانی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.