نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانه ماه مبارک رمضان و پس از شکست توطئه کودتای نوژه، روحانیون و ائمه جماعات تهران و شهرستان‏ها و روحانیون عضو بسیج به محضر امام رسیدند؛ امام خمینی در این دیدار از عنایات الهی در کشف توطئه دشمنان [کودتای نوژه] سخن گفتند و ضمن سفارش به حفظ نظم و جلوگیری از بی‏مبالاتی، حضور روحانیون در صحنه سیاست را امری لازم دانستند؛ امام فرمودند: «یکی از نقشه‏های مهم [ابر قدرت ها] همین است که روحانیت را از ملت جدا بکنند».

در آستانه ماه مبارک رمضان و پس از شکست توطئه کودتای نوژه، روحانیون و ائمه جماعات تهران و شهرستان‏ها و روحانیون عضو بسیج به محضر امام رسیدند؛ امام خمینی در این دیدار از عنایات الهی در کشف توطئه دشمنان [کودتای نوژه] سخن گفتند و ضمن سفارش به حفظ نظم و جلوگیری از بی‏مبالاتی، حضور روحانیون در صحنه سیاست را امری لازم دانستند؛ امام فرمودند: «یکی از نقشه‏های مهم [ابر قدرت ها] همین است که روحانیت را از ملت جدا بکنند».