نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیامی خطاب به رزمندگان و خانواده‏های معظم شهدا و ملت ایران فرستادند. در این پیام که توسط حاج سیداحمد خمینی در اجتماع مردم در تهران در مهدیه قرائت شد، امام خمینی ضمن اشاره به تحولاتی که در ایران و منطقه در اثر انقلاب اسلامی پدید آمده به دروغ پردازی‏های صدام و طرفدارانش اشاره کردند و فرمودند: «... صدام قریب سه سال با هجوم وحشیانة خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است... و این سازمان‏ها برای یک بار هم او را محکوم نکردند... تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روی امنیت نخواهد دید...».

* آقای خاتمی وزیر ارشاد و میهمانان شرکت کننده در مراسم دهه فجر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «امروز تکلیف همة شما آقایانی که از خارج تشریف آورده‏اید... این است که... این انقلاب را منعکس کنند...». امام با اشاره به مبارزة ملت ایران با انگیزة الهی برضد آمریکا و دست نشاندگانش در منطقه همة ملت‏ها را دعوت به قیام کردند. امام تبلیغات سازمان عفو بین الملل برضد ایران را شدیداً محکوم کردند.

* امام خمینی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پیامی خطاب به رزمندگان و خانواده‏های معظم شهدا و ملت ایران فرستادند. در این پیام که توسط حاج سیداحمد خمینی در اجتماع مردم در تهران در مهدیه قرائت شد، امام خمینی ضمن اشاره به تحولاتی که در ایران و منطقه در اثر انقلاب اسلامی پدید آمده به دروغ پردازی‏های صدام و طرفدارانش اشاره کردند و فرمودند: «... صدام قریب سه سال با هجوم وحشیانة خود به قتل و غارت و تخریب کشور ایران پرداخته است... و این سازمان‏ها برای یک بار هم او را محکوم نکردند... تا منطقه از لوث وجود او پاک نشود روی امنیت نخواهد دید...».
* آقای خاتمی وزیر ارشاد و میهمانان شرکت کننده در مراسم دهه فجر با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «امروز تکلیف همة شما آقایانی که از خارج تشریف آورده‏اید... این است که... این انقلاب را منعکس کنند...». امام با اشاره به مبارزة ملت ایران با انگیزة الهی برضد آمریکا و دست نشاندگانش در منطقه همة ملت‏ها را دعوت به قیام کردند. امام تبلیغات سازمان عفو بین الملل برضد ایران را شدیداً محکوم کردند.