نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام و هیأت همراه وارد نجف اشرف شدند مردم نجف با نصب پلاکارد و تجمع در مسیر ایشان، استقبال پرشوری به عمل آوردند. مراجع نجف از ایشان دیدار کردند.

امام و هیأت همراه وارد نجف اشرف شدند مردم نجف با نصب پلاکارد و تجمع در مسیر ایشان، استقبال پرشوری به عمل آوردند. مراجع نجف از ایشان دیدار کردند.