نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای حاج شیخ محمد هاشمیان رفسنجانی در پاسخ به سؤال در مورد آمرین به کشتار مردم فرمودند: «اشخاصی که اتفاقاً دستوری داده و منجر به قتل شده به عنوان قاتل شناخته نمی شوند، اما اگر کارشان این بوده که مرتباً دستور می داده و می دانسته اند که منجر به قتل خواهد شد باید مجازات شوند».

* امام خمینی در نامه به آقای حاج سیداصغر ناظم زاده اعلام کردند که صرف وجوه شرعیه در استان گیلان مورد قبول است.

* امام خمینی طی حکمی آقای شیخ محمدعلی گرامی را مأمور رسیدگی به وضع مردم و کمیته های شهرکرد و شهرهای مجاور نمودند.

* پرسنل لشکر 92 زرهی اهواز و جمعی از کارکنان راه آهن با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خواستار هوشیاری در برابر توطئه عوامل بیگانه شدند.

* گروهی از دانشجویان همدان، پاسداران انقلاب و متخصصان علوم اداری و مدیریت با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام نسبت به کارشکنی های وابستگان آمریکا در کارخانه ها و مراکز کارگری هشدار دادند.

* امام خمینی در نامه ای خطاب به آقای حاج شیخ محمد هاشمیان رفسنجانی در پاسخ به سؤال در مورد آمرین به کشتار مردم فرمودند: «اشخاصی که اتفاقاً دستوری داده و منجر به قتل شده به عنوان قاتل شناخته نمی شوند، اما اگر کارشان این بوده که مرتباً دستور می داده و می دانسته اند که منجر به قتل خواهد شد باید مجازات شوند».
* امام خمینی در نامه به آقای حاج سیداصغر ناظم زاده اعلام کردند که صرف وجوه شرعیه در استان گیلان مورد قبول است.
* امام خمینی طی حکمی آقای شیخ محمدعلی گرامی را مأمور رسیدگی به وضع مردم و کمیته های شهرکرد و شهرهای مجاور نمودند.
* پرسنل لشکر 92 زرهی اهواز و جمعی از کارکنان راه آهن با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خواستار هوشیاری در برابر توطئه عوامل بیگانه شدند.
* گروهی از دانشجویان همدان، پاسداران انقلاب و متخصصان علوم اداری و مدیریت با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام نسبت به کارشکنی های وابستگان آمریکا در کارخانه ها و مراکز کارگری هشدار دادند.