نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در پیامی به دانشجویان خارج از کشور از عواطف آنان در مورد شهادت سید مصطفی تشکر کردند و بر ادامه مبارزه تا سرنگونی شاه تأکید کردند.

امام خمینی در پیامی به دانشجویان خارج از کشور از عواطف آنان در مورد شهادت سید مصطفی تشکر کردند و بر ادامه مبارزه تا سرنگونی شاه تأکید کردند.