نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به سؤال آقای علی اکبر محتشمی (وزیر کشور) امام خمینی اجازه دادند تا رزمندگان، بیماران بستری در بیمارستان‏ها و زندانیان، بدون شناسنامه و با کارت شناسایی در انتخابات شرکت کنند.

در پاسخ به سؤال آقای علی اکبر محتشمی (وزیر کشور) امام خمینی اجازه دادند تا رزمندگان، بیماران بستری در بیمارستان‏ها و زندانیان، بدون شناسنامه و با کارت شناسایی در انتخابات شرکت کنند.