نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران به مناسبت هفتمین روز شهدای 17 شهریور اعلام عزای عمومی کردند و بر ادامه اعتصاب ها تأکید کردند.

* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه درباره مسائل مختلف انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند و خواهان سرنگونی رژیم شاه شدند.

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران به مناسبت هفتمین روز شهدای 17 شهریور اعلام عزای عمومی کردند و بر ادامه اعتصاب ها تأکید کردند.
* امام خمینی در مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه درباره مسائل مختلف انقلاب اسلامی ایران صحبت کردند و خواهان سرنگونی رژیم شاه شدند.