نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به عطاءالله اشرفی اصفهانی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند و اطلاع دادند که بسیاری از تلگرام های تسلیت را دریافت نکرده اند.

امام خمینی در نامه ای به عطاءالله اشرفی اصفهانی از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند و اطلاع دادند که بسیاری از تلگرام های تسلیت را دریافت نکرده اند.