نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* بدنبال جشن های یک هزار و چهارصدمین سالگرد هجرت پیامبر اکرم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میهمانان خارجی، شخصیت های علمی و دینی و نویسندگان در محل بیمارستان قلب به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی فرمودند: «آغاز قرن پانزدهم که به همه مبارک است، باید مسلمین آغاز پیروزی خود بدانند. دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرت ها هرچه بخواهند بکنند. مستضعفین باید قیام کنند...».

* امام خمینی به مناسبت گردهمایی خانواده شهدای سراسر کشور پیامی فرستادند. امام خمینی در پیام خود خطاب به مسلمانان از هر تیره و نژاد و مذهب فرمودند: «... به حکومت های جابرانه که هستی شما را تحت اختیار دشمنان اسلام قرار داده‏اند بشورید و ممالک خود را از دست این خائنین سیه روی نجات دهید...».

* بدنبال جشن های یک هزار و چهارصدمین سالگرد هجرت پیامبر اکرم و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی میهمانان خارجی، شخصیت های علمی و دینی و نویسندگان در محل بیمارستان قلب به حضور امام خمینی رسیدند. امام خمینی فرمودند: «آغاز قرن پانزدهم که به همه مبارک است، باید مسلمین آغاز پیروزی خود بدانند. دیگر دنیا طوری نیست که ابرقدرت ها هرچه بخواهند بکنند. مستضعفین باید قیام کنند...».
* امام خمینی به مناسبت گردهمایی خانواده شهدای سراسر کشور پیامی فرستادند. امام خمینی در پیام خود خطاب به مسلمانان از هر تیره و نژاد و مذهب فرمودند: «... به حکومت های جابرانه که هستی شما را تحت اختیار دشمنان اسلام قرار داده‏اند بشورید و ممالک خود را از دست این خائنین سیه روی نجات دهید...».