نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان ، رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید قربان ، امام متقابلاً عید قربان را به شیخ زاید و ملت برادر و مسلمان امارات تبریک گفتند و یادآور شدند: «اگرچه با این مصیبت های بزرگی که برای مسلمانان جهان و به خصوص ملت مظلوم ایران ، پیش آمده جای تبریک و عیدی نمانده ، در حالی که سردمداران آمریکای جهانخوار... .هواپیمای مسافربری را با بیش از 290 نفر انسان بی‏دفاع ... .و بیگناه هدف موشک قرار داده می کشند و... صدام جنایتکار در حلبچه ... .هزاران انسان را با بمب‏های کشنده شیمیایی همچون برگ درختان روی زمین می ریزد و با کمال تأسف بیشتر حاکمان منطقه و کشورهای اسلامی نیز حتی از یک محکومیت لفظی هم دریغ می ورزند چه جای عید و تبریکی است ؟».

* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم (نایب رئیس و نخست وزیر دولت امارات متحده عربی ) به مناسبت عید سعید قربان ، امام خمینی پیام تبریکی برای وی ارسال کردند.

* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان ، رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت عید سعید قربان ، امام متقابلاً عید قربان را به شیخ زاید و ملت برادر و مسلمان امارات تبریک گفتند و یادآور شدند: «اگرچه با این مصیبت های بزرگی که برای مسلمانان جهان و به خصوص ملت مظلوم ایران ، پیش آمده جای تبریک و عیدی نمانده ، در حالی که سردمداران آمریکای جهانخوار... .هواپیمای مسافربری را با بیش از 290 نفر انسان بی‏دفاع ... .و بیگناه هدف موشک قرار داده می کشند و... صدام جنایتکار در حلبچه ... .هزاران انسان را با بمب‏های کشنده شیمیایی همچون برگ درختان روی زمین می ریزد و با کمال تأسف بیشتر حاکمان منطقه و کشورهای اسلامی نیز حتی از یک محکومیت لفظی هم دریغ می ورزند چه جای عید و تبریکی است ؟».
* در پاسخ به تلگرام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم (نایب رئیس و نخست وزیر دولت امارات متحده عربی ) به مناسبت عید سعید قربان ، امام خمینی پیام تبریکی برای وی ارسال کردند.