نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به نمایندگان مجلس و هیأت وزیران دربارة برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری فرمودند: «با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم».

* درپاسخ به آقای علی اکبر آشتیانی (نمایندة امام در ژاندارمری) مبنی بر لزوم جمع آوری عکس شهدای روحانیت از اتوبان تهران قم طبق نظر کارشناسان، امام خمینی طی حکمی فرمودند: «عکس‏ها را از بزرگراه جمع نموده و درصورتی که از نظر کارشناسان تصادفات اشکالی نداشته باشد در میادین شهر قم نصب نمایند».

* امام خمینی در نامه‏ای خطاب به نمایندگان مجلس و هیأت وزیران دربارة برکناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری فرمودند: «با دلی پرخون حاصل عمرم را برای مصلحت نظام و اسلام کنار گذاشتم».
* درپاسخ به آقای علی اکبر آشتیانی (نمایندة امام در ژاندارمری) مبنی بر لزوم جمع آوری عکس شهدای روحانیت از اتوبان تهران قم طبق نظر کارشناسان، امام خمینی طی حکمی فرمودند: «عکس‏ها را از بزرگراه جمع نموده و درصورتی که از نظر کارشناسان تصادفات اشکالی نداشته باشد در میادین شهر قم نصب نمایند».