نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در دیدار با آقای لطف‏الله صافی دبیر شورای نگهبان، امام خمینی ضمن تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد».

در دیدار با آقای لطف‏الله صافی دبیر شورای نگهبان، امام خمینی ضمن تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تأیید اینجانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد».