نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای ناطق نوری وزیر کشور و مسئولان عده‏ای از پرسنل کمیته‏های انقلاب اسلامی سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به ورود نیروهای ایران به بخش‏هایی از خاک عراق فرمودند: «الآن بعضی از شهرهای ما... در دست دشمن و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر توپ‏های دوربرد و موشک‏های دشمن است... بر همه واجب است... دفاع کنیم... و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم... که نتواند با موشک‏های خودش شهرهای ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق استامام خمینی دفاع از اسلام و کشور اسلامی است». امام با توجه نشت نفت در منطقه خلیج فارس که بر اثر حمله نیروهای عراق حادثه شده است فرمودند: «... شما ملاحظه می‏کنید که این نفتی که الآن نشت کرده است در خلیج و برادرهای خلیجی ما را به زحمت انداخته است... ملاحظه بکنید که تمام این تبلیغات خارجی باز به ضد ماست... این دولت‏ها نمی‏گویند که... صدام چرا این کار را کرده... می گویند نفت‏های ایران آمده اینجا...». امام با اشاره به خودباختگی دولت‏های منطقه نسبت به آمریکا و قدرت‏های بزرگ فرمودند: «تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید نمی‏تواند در مقابل قدرت‏ها بایستید تمام شیره جان شما را می‏کشند... منتظرید که آمریکا برایتان کاری بکند... ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند ما آمریکا را زیر پا می‏گذاریم...».

آقای ناطق نوری وزیر کشور و مسئولان عده‏ای از پرسنل کمیته‏های انقلاب اسلامی سراسر کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام با اشاره به ورود نیروهای ایران به بخش‏هایی از خاک عراق فرمودند: «الآن بعضی از شهرهای ما... در دست دشمن و شهرهای مرزی ما هر روز در زیر توپ‏های دوربرد و موشک‏های دشمن است... بر همه واجب است... دفاع کنیم... و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم... که نتواند با موشک‏های خودش شهرهای ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق استامام خمینی دفاع از اسلام و کشور اسلامی است». امام با توجه نشت نفت در منطقه خلیج فارس که بر اثر حمله نیروهای عراق حادثه شده است فرمودند: «... شما ملاحظه می‏کنید که این نفتی که الآن نشت کرده است در خلیج و برادرهای خلیجی ما را به زحمت انداخته است... ملاحظه بکنید که تمام این تبلیغات خارجی باز به ضد ماست... این دولت‏ها نمی‏گویند که... صدام چرا این کار را کرده... می گویند نفت‏های ایران آمده اینجا...». امام با اشاره به خودباختگی دولت‏های منطقه نسبت به آمریکا و قدرت‏های بزرگ فرمودند: «تا اخوت اسلامی را حفظ نکنید نمی‏تواند در مقابل قدرت‏ها بایستید تمام شیره جان شما را می‏کشند... منتظرید که آمریکا برایتان کاری بکند... ما دنبال این نیستیم که آمریکا برای ما کار بکند ما آمریکا را زیر پا می‏گذاریم...».