نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در سالروز بعثت رسول اکرم کلیه مقامات بلند پایه کشوری و لشکری و جمع کثیری از مسئولان نهادها و ادارات مختلف به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی بعثت رسول اکرم را منشأ تحول علمی ـ عرفانی در عالم خواندند و فرمودند: «مسأله بعثت یک تحول علمی ـ عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن فلسفه‏های خشک یونانی را که به دست یونانی‏ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل کرد به یک عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود...». امام انگیزه بعثت پیامبر (ص) را مبارزه با ظلم و نجات انسان توصیف کردند و در پایان سخنان خود همه اقشار را مکلف به حفظ جمهوری اسلامی و وحدت فرمودند.

در سالروز بعثت رسول اکرم کلیه مقامات بلند پایه کشوری و لشکری و جمع کثیری از مسئولان نهادها و ادارات مختلف به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی بعثت رسول اکرم را منشأ تحول علمی ـ عرفانی در عالم خواندند و فرمودند: «مسأله بعثت یک تحول علمی ـ عرفانی در عالم ایجاد کرد که آن فلسفه‏های خشک یونانی را که به دست یونانی‏ها تحقق پیدا کرده بود و ارزش هم داشت و دارد، لکن مبدل کرد به یک عرفان عینی و یک شهود واقعی برای ارباب شهود...». امام انگیزه بعثت پیامبر (ص) را مبارزه با ظلم و نجات انسان توصیف کردند و در پایان سخنان خود همه اقشار را مکلف به حفظ جمهوری اسلامی و وحدت فرمودند.