نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی آمریکا با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به بی‏نظمی و هرج و مرج و شایعه پراکنی دشمنان مبنی بر نامشخص بودن اوضاع ایران و غائله سازی در مقاطع حساس و مهم پس از پیروزی انقلاب به تشریح توطئه اخلال در روند انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. امام با یادآوری این نکته که 124 نفر خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده‏اند فرمودند: «... صد و چند نفر آدمی که بعضی شان مثل اینکه، مثلاً بار فروشند... این خودش یک نحوه اخلالی است که در یک کشوری، صد و بیست و چند نفر داوطلب بشوند... نه از باب اینکه برسند به ریاست جمهوری، از باب اینکه نگذارند رئیس جمهوری پیدا بشود و لااقل اخلال کنند...». امام با اشاره به همزمانی حوادث قم و تبریز فرمودند: «... معلوم است که یک توطئه بوده است...». امام خمینی در پایان سخنانشان فرمودند: «... همه مان موظفیم که... این وحدت کلمه‏ای که بود و مهمتر، آن ایمانی که بود... محفوظ باشد تا انشاءالله در همین گرمی و تنور گرم ما این دوتا نان را هم بپزیم. نان رئیس جمهور و نان قضیه انتخابات. وقتی این دوتا هم از تنور درآمد آن وقت باقی‏اش دیگر آسان است...».

* کارکنان بیمارستان سهامیه قم و کشتی گیران ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن انتقاد از تحرکات افراد نادان و ضدانقلاب در دامن زدن به آشوب و هرج

* دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه جاسوسی آمریکا با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به بی‏نظمی و هرج و مرج و شایعه پراکنی دشمنان مبنی بر نامشخص بودن اوضاع ایران و غائله سازی در مقاطع حساس و مهم پس از پیروزی انقلاب به تشریح توطئه اخلال در روند انتخابات ریاست جمهوری پرداختند. امام با یادآوری این نکته که 124 نفر خود را کاندیدای ریاست جمهوری کرده‏اند فرمودند: «... صد و چند نفر آدمی که بعضی شان مثل اینکه، مثلاً بار فروشند... این خودش یک نحوه اخلالی است که در یک کشوری، صد و بیست و چند نفر داوطلب بشوند... نه از باب اینکه برسند به ریاست جمهوری، از باب اینکه نگذارند رئیس جمهوری پیدا بشود و لااقل اخلال کنند...». امام با اشاره به همزمانی حوادث قم و تبریز فرمودند: «... معلوم است که یک توطئه بوده است...». امام خمینی در پایان سخنانشان فرمودند: «... همه مان موظفیم که... این وحدت کلمه‏ای که بود و مهمتر، آن ایمانی که بود... محفوظ باشد تا انشاءالله در همین گرمی و تنور گرم ما این دوتا نان را هم بپزیم. نان رئیس جمهور و نان قضیه انتخابات. وقتی این دوتا هم از تنور درآمد آن وقت باقی‏اش دیگر آسان است...».
* کارکنان بیمارستان سهامیه قم و کشتی گیران ارتش جمهوری اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام خمینی ضمن انتقاد از تحرکات افراد نادان و ضدانقلاب در دامن زدن به آشوب و هرج و مرج در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرمودند: «... بهترین وظیفه از برای همه مردم این است که هرکس مشغول هرکاری هست آن را با صفای نیت، با حسن نیت برای خدا خوب انجام بدهد. اگر همه ملت یک همچو روحیه‏ای پیدا بکنند زود کشور ما نجات پیدا می‏کند...».
* عده ای از اهالی مشهد و سلماس آذربایجان و کبوترآهنگ همدان و لاهیجان و بروجرد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی همگان را به حفظ نظم و پرهیز از اختلاف و قرارگرفتن در صف واحدی برای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس فراخواندند.
* نمایندگان سازمان آزادیبخش جهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره لزوم بازگشت به خویشتن و تمسک به مکتب اسلام برای رهایی از یوغ غرب برای آنان سخنرانی کردند.