نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در آستانه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران، مردم را به شرکت در انتخابات و لزوم شرکت ملت در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند. امام نسبت به تکرار تجربه تلخ مشروطیت و کنار گذاشتن علما و روحانیون از سیاست هشدار دادند.

در آستانه انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی امام خمینی در پیامی خطاب به ملت ایران، مردم را به شرکت در انتخابات و لزوم شرکت ملت در انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداختند. امام نسبت به تکرار تجربه تلخ مشروطیت و کنار گذاشتن علما و روحانیون از سیاست هشدار دادند.