نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر را موظف کردند تا برای احداث ساختمان «کتابخانه آیت‏الله مرعشی نجفی» اقدام نماید.

امام خمینی آقای میرحسین موسوی نخست وزیر را موظف کردند تا برای احداث ساختمان «کتابخانه آیت‏الله مرعشی نجفی» اقدام نماید.