نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی آقای سیدحمید روحانی را مأمور تدوین تاریخ انقلاب اسلامی نمودند.

امام خمینی آقای سیدحمید روحانی را مأمور تدوین تاریخ انقلاب اسلامی نمودند.