نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به نامه پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان، امام خمینی برای وی پیامی فرستادند. امام با اشاره به اظهار نگرانی پاپ از قطع روابط ایران و آمریکا فرمودند: «خاطر محترم را متوجه می کنم که ملت شریف مجاهد ما این قطع روابط را به فال نیک گرفته و برای آن جشن عظیم بپا کرده و چراغانی ها و پایکوبی ها نموده...». امام در ارائه پیام خود فرمودند: «از جنابعالی با نفوذ معنوی که بین ملت مسیح دارید می‏خواهم که دولت آمریکا را از عواقب ستمگری ها و زورگیری ها و چپاولگری ها بترسانید و آقای کارتر را... نصیحت کنید که با موازین انسانی با ملت هایی که می‏خواهند استقلال مطلق داشته باشند... رفتار کند و از تعلیمات حضرت مسیح سلام‏الله علیه پیروی کند...».

در پاسخ به نامه پاپ ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان، امام خمینی برای وی پیامی فرستادند. امام با اشاره به اظهار نگرانی پاپ از قطع روابط ایران و آمریکا فرمودند: «خاطر محترم را متوجه می کنم که ملت شریف مجاهد ما این قطع روابط را به فال نیک گرفته و برای آن جشن عظیم بپا کرده و چراغانی ها و پایکوبی ها نموده...». امام در ارائه پیام خود فرمودند: «از جنابعالی با نفوذ معنوی که بین ملت مسیح دارید می‏خواهم که دولت آمریکا را از عواقب ستمگری ها و زورگیری ها و چپاولگری ها بترسانید و آقای کارتر را... نصیحت کنید که با موازین انسانی با ملت هایی که می‏خواهند استقلال مطلق داشته باشند... رفتار کند و از تعلیمات حضرت مسیح سلام‏الله علیه پیروی کند...».