نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان درباره نقش بانوان در نهضت اسلامی و نقش اسلام در حفظ استقلال، اجازه دادند که از سهم امام به انجمن خیریه بانوان اصفهان کمک شود.

* شرکت کنندگان در سمینار دادگاه‏های انقلاب و حکام شرع سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره اهمیت قضاوت فرمودند: « ... شما با اعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سروکار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وجهه‏اش یک وجهه ناشایسته‏ای بشود ...» امام درباره استقلال قضات فرمودند: « من این را کراراً گفته‏ام اگر از من توصیه‏ای برای کسی آمد، از دفتر من توصیه‏ای برای کسی آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! ... قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند...». امام خمینی ضمن تأکید بر حفظ موازین شرعی و لزوم رعایت حقوق مردم فرمودند: «... رفتن در حرز مردم خلاف شرع است...». امام خمینی در ادامه سخنانشان به تلاش دشمن در جهت حذف افراد لایق و خدمتگذار اشاره کردند و فرمودند: «... حالا افتادند به جان مثل آقای دکتر بهشتی. آقای دکتر بهشتی را از او می‏ترسند... برای این

* اعضای انجمن خیریه بانوان اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان درباره نقش بانوان در نهضت اسلامی و نقش اسلام در حفظ استقلال، اجازه دادند که از سهم امام به انجمن خیریه بانوان اصفهان کمک شود.
* شرکت کنندگان در سمینار دادگاه‏های انقلاب و حکام شرع سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام درباره اهمیت قضاوت فرمودند: « ... شما با اعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم، سروکار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگتری هم هست و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وجهه‏اش یک وجهه ناشایسته‏ای بشود ...» امام درباره استقلال قضات فرمودند: « من این را کراراً گفته‏ام اگر از من توصیه‏ای برای کسی آمد، از دفتر من توصیه‏ای برای کسی آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! ... قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند...». امام خمینی ضمن تأکید بر حفظ موازین شرعی و لزوم رعایت حقوق مردم فرمودند: «... رفتن در حرز مردم خلاف شرع است...». امام خمینی در ادامه سخنانشان به تلاش دشمن در جهت حذف افراد لایق و خدمتگذار اشاره کردند و فرمودند: «... حالا افتادند به جان مثل آقای دکتر بهشتی. آقای دکتر بهشتی را از او می‏ترسند... برای اینکه یک فرد لایقی است...». امام خمینی درباره فلسفه وجودی دادگاه ویژه روحانیت فرمودند: «... خدای متعال می‏داند که من نسبت به آخوندهای فاسد آنقدر شدید هستم که نسبت به سایر مردم نیستم. ساواکی پیش من محترمتر است از آخوند فاسد! ... قضیه دادگاه ویژه اگر باشد، برای این است که دفاع باشد؛ برای این است که یک دسته اشخاص فاسد می‏خواهند اشخاص آبرومند را از بین ببرند...».