نسخه چاپی | ارسال به دوستان

مسؤولان واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به رعب دشمنان اسلام از نام پاسدار، آنان را به حفظ اتحاد و انسجام دعوت کردند.

مسؤولان واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با توجه به رعب دشمنان اسلام از نام پاسدار، آنان را به حفظ اتحاد و انسجام دعوت کردند.