نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در نامه ای به آقای سید علینقی طبسی حائری از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.

امام خمینی در نامه ای به آقای سید علینقی طبسی حائری از تسلیت ایشان به مناسبت شهادت سید مصطفی خمینی تشکر کردند.