نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* سرهنگ صدری فرمانده لشکر 28 کردستان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ضمن تقدیر از دلاوری‏های ارتش و تأکید بر حفظ نظم و انسجام در نیروهای مسلح فرمودند: «من به شما ارتشیان دلیر و سپاه پاسداران و شورای انقلاب هشدار می‏دهم که اشرار باید از کردستان تصفیه شوند...».

* آقای شمس آل احمد سردبیر روزنامه اطلاعات به حضور امام خمینی رسید. امام با ذکر سوابق شان با خانواده آل احمد و خاطره ای از مرحوم جلال آل احمد فرمودند: «مع الاسف همان طور که شما می‏دانید ما مبتلا به یک طائفه روشنفکر غربزده هستیم که هر اصلاحی در کشور بخواهد بشود نمی‏گذارند. در گذشته شاه نمی‏گذاشت حالا اینها، اگر ما بخواهیم یک روزنامه را بگوییم که به خط ملت باشید... ملت هرچه می‏خواهد شما باید در روزنامه‏هایتان بنویسید... و یک روزنامه‏ای که برخلاف مقاصد ملت و مقاصد اسلام است و بی‏اذن هم منتشر می‏شود جلویش گرفته می‏شود، یک دفعه می‏بینیم در روزنامه‏ها آن طایفه از روشنفکران شروع می‏کنند به اعتراض که خیر خوب قلم آزاد است؛ اما هر قلمی؟ بیان آزاد است، اما هر بیانی؟... باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت می‏خواهد نه اینکه برخلاف ملت آدم آزاد است...».

* سرهنگ صدری فرمانده لشکر 28 کردستان با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام ضمن تقدیر از دلاوری‏های ارتش و تأکید بر حفظ نظم و انسجام در نیروهای مسلح فرمودند: «من به شما ارتشیان دلیر و سپاه پاسداران و شورای انقلاب هشدار می‏دهم که اشرار باید از کردستان تصفیه شوند...».
* آقای شمس آل احمد سردبیر روزنامه اطلاعات به حضور امام خمینی رسید. امام با ذکر سوابق شان با خانواده آل احمد و خاطره ای از مرحوم جلال آل احمد فرمودند: «مع الاسف همان طور که شما می‏دانید ما مبتلا به یک طائفه روشنفکر غربزده هستیم که هر اصلاحی در کشور بخواهد بشود نمی‏گذارند. در گذشته شاه نمی‏گذاشت حالا اینها، اگر ما بخواهیم یک روزنامه را بگوییم که به خط ملت باشید... ملت هرچه می‏خواهد شما باید در روزنامه‏هایتان بنویسید... و یک روزنامه‏ای که برخلاف مقاصد ملت و مقاصد اسلام است و بی‏اذن هم منتشر می‏شود جلویش گرفته می‏شود، یک دفعه می‏بینیم در روزنامه‏ها آن طایفه از روشنفکران شروع می‏کنند به اعتراض که خیر خوب قلم آزاد است؛ اما هر قلمی؟ بیان آزاد است، اما هر بیانی؟... باید حدود آزادی آن چیزی باشد که ملت می‏خواهد نه اینکه برخلاف ملت آدم آزاد است...».