نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سوء قصد و ترور نافرجام علیه آیت الله خامنه اى

1.امام خمینی در پیامی به آیت الله سید علی خامنه ای سوءقصد و ترور نافرجام علیه ایشان را محکوم نمودند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 503-504)

2.امام خمینی در سخنرانی در جمع روحانیون پاکستان، هدف قدرتهای بزرگ را ایجاد تفرقه و اختلاف بین مسلمین بیان کردند. (صحیفه امام؛ ج 14، ص 505-510)