نسخه چاپی | ارسال به دوستان

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‏ای به محضر امام خمینی خواستار تعیین حدود اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام شدند. در نامه نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد شورای تشخیص مصلحت آمده بود: «... ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می‏نماید و... وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‏ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‏باشد». در پاسخ به این نامه امام خمینی فرمودند: «... مطلبی که نوشته‏اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏کرد تا گره‏های کور قانونی سریعا به نفع اسلام و مردم بازگردد».

جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‏ای به محضر امام خمینی خواستار تعیین حدود اختیارات شورای تشخیص مصلحت نظام شدند. در نامه نمایندگان مجلس با اشاره به عملکرد شورای تشخیص مصلحت آمده بود: «... ولی هم اکنون بعضاً این شورا قانونگذاری نیز می‏نماید و... وجود مراکز متعدد و موازی قانونگذاری در کشور به نوبه خود مسئله‏ای مشکل آفرین و موجب تزلزل نظام سیاسی کشور می‏باشد». در پاسخ به این نامه امام خمینی فرمودند: «... مطلبی که نوشته‏اید کاملاً درست است. انشاءالله تصمیم دارم در تمام زمینه‏ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سال‏ها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا می‏کرد تا گره‏های کور قانونی سریعا به نفع اسلام و مردم بازگردد».