نسخه چاپی | ارسال به دوستان

خانواده‏های شهدای پاسداران کمیته انقلاب اسلامی خوزستان آقای عبدالله جاسبی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت‏های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و شرکت‏های وابسته با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر ضرورت وجود هیأت‏های بازسازی بر اهمیت دقت در انتخاب اعضای هیأت‏های بازسازی و لزوم اجتناب از افراط و تفریط تأکید کردند و فرمودند: «فرض کنید در یک محضری... شاه هم در آن محضر بوده، مجرد این مجوزی برای بیرون کردن نیست...». امام تلاش سیاستمداران منطقه را برای به رسمیت شناختن اسراییل محکوم کردند و خواستار اتحاد مسلمین در مقابل آمریکا شدند.

خانواده‏های شهدای پاسداران کمیته انقلاب اسلامی خوزستان آقای عبدالله جاسبی دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور هیأت‏های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و شرکت‏های وابسته با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با تأکید بر ضرورت وجود هیأت‏های بازسازی بر اهمیت دقت در انتخاب اعضای هیأت‏های بازسازی و لزوم اجتناب از افراط و تفریط تأکید کردند و فرمودند: «فرض کنید در یک محضری... شاه هم در آن محضر بوده، مجرد این مجوزی برای بیرون کردن نیست...». امام تلاش سیاستمداران منطقه را برای به رسمیت شناختن اسراییل محکوم کردند و خواستار اتحاد مسلمین در مقابل آمریکا شدند.