نسخه چاپی | ارسال به دوستان

انتصاب امام جمعه یزد، مأموریت رسیدگى به عوامل ترور شخصیتهاى مذهبى و سیاسى

1.امام خمینی در حکمی آقای روح الله خاتمی را به امامت جمعه یزد منصوب نمودند. (صحیفه امام؛ ج 16، ص 373)

2.امام خمینی در حکمی به آقای محسن رضایی ایشان را مأمور رسیدگی به عوامل ترور مذهبی و سیاسی کردند. (صحیفه امام؛ ج 16، ص 374)