نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام در پیامی به دانشجویان ایرانی مقیم هند بر لزوم پرهیز از تفرقه تأکید کردند.

امام در پیامی به دانشجویان ایرانی مقیم هند بر لزوم پرهیز از تفرقه تأکید کردند.